سنسور القایی چیست

14:11 1400/04/24 - صدرا حسینی

سنسور القایی چیست و چگونه عمل می کند

سنسور القایی می تواند اهداف فلزی را که به سنسور نزدیک می شوند ، بدون تماس فیزیکی تشخیص دهد. 

 این سنسور  یک اسیلاتور در قسمت جلویی خود دارد که میدان الکترومغناطیسی را در یک نیم دایره ساطع می کند. قرار دادن یک جسم فلزی در این محدوده، باعث ضعیف شدن این میدان می شود که باعث می شود تا سنسور فاصله ی جسم را تشخیص دهد و مطابق آن عمل کند. بسته به مدل ، فاصله اندازه گیری و سنجش اجسام معمولا از 0.5 تا 60 میلی متر است. به عنوان مثالدر اتوماسیون صنعتی: فولاد به طور کلی دارای فاصله سوئیچ نامی، شش میلی متر است. اگر فاصله ی قطعه ی محدوده از محدوده ی حس سنسور خارج شود، دیگر برای سنسور قابل تشخیص نیست. تعداد پالس هایی که سنسور القایی می تواند در هر ثانیه ایجاد کند، فرکانس سوئیچ نامیده می شود. 

سنسور القایی چیست

اجزای داخلی سنسور القایی

این سنسور، شامل 4 جز اصلی است که در تصویر دیده می شود: سیم پیچ، اسیلاتور، اشمیت تریگر و مدار سوئیچینگ خروجی، تشکیل شده است.